Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Charlotte Ahlgren Moritz
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ledning --- Internrevisionschef

Namn:Staffan Ivarsson
E-post:
Telefon: 040-6657076Gemensamt verksamhetsstöd Ledning --- Rektor

Namn:Kerstin Tham
E-post:
Telefon: 040-6658667Gemensamt verksamhetsstöd Ledning --- Seniorprofessor

Namn:Hans Lindquist
E-post:
Telefon: 040-6657696Gemensamt verksamhetsstöd Ledning --- Vicerektor

Namn:Charlotte Ahlgren Moritz
E-post:
Telefon: 040-6657346