Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ledning --- Internrevisionschef

Namn:Staffan Ivarsson
E-post:
Telefon: 040-6657076Gemensamt verksamhetsstöd Ledning --- Professor

Namn:Hans Lindquist
E-post:
Telefon: 040-6657696Lärande och samhälle Ledning --- Prorektor/Professor, biträdande

Namn:Per Hillbur
E-post:
Telefon: 040-6658031Gemensamt verksamhetsstöd Ledning --- Rektor

Namn:Kerstin Tham
E-post:
Telefon: 040-6658667Gemensamt verksamhetsstöd Ledning --- Vicerektor

Namn:Charlotte Ahlgren Moritz
E-post:
Telefon: 040-6657346Gemensamt verksamhetsstöd Ledning --- Vicerektor/Universitetslektor/Övertandläkare

Namn:Cecilia Christersson
E-post:
Telefon: 040-6657090