Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Oral patologi --- Avdelningsföreståndare/Professor/Övertandläkare

Namn:Gunnar Warfvinge
E-post:
Telefon: 040-6658573Odontologiska fakulteten Oral patologi --- Biomedicinsk analytiker

Namn:Ahmed Al-Hassani
E-post:
Telefon: 040-6658491Odontologiska fakulteten Oral patologi --- Biomedicinsk analytiker

Namn:Max Hjelm
E-post:Odontologiska fakulteten Oral patologi --- Biomedicinsk analytiker

Namn:Sofie Karlsson
E-post:ODONTOLOGISKA FAKULTETEN Oral patologi --- Doktorand

Namn:Jenny Olsson
E-post:Odontologiska fakulteten Oral patologi --- Tandsköterska

Namn:Anna Carlsson
E-post:
Telefon: 040-6658489Odontologiska fakulteten Oral patologi --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare

Namn:Anna Ljunggren
E-post:
Telefon: 040-6658446Odontologiska fakulteten Oral patologi --- Universitetslektor, adjungerad

Namn:Ulf Mattsson
E-post:Odontologiska fakulteten Oral patologi --- Universitetslektor, biträdande

Namn:Liv Kroona
E-post:Odontologiska fakulteten Oral patologi --- Universitetslektor/Övertandläkare

Namn:Pia Lindberg
E-post:
Telefon: 040-6657504