Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Biomedicinsk analytiker

Namn:Ahmed Al-Hassani
E-post:
Telefon: 040-6658491Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Biomedicinsk analytiker

Namn:Agnethe Henriksson
E-post:
Telefon: 040-6658493Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Biomedicinsk analytiker

Namn:Max Hjelm
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Biomedicinsk analytiker

Namn:Sofie Karlsson
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Biomedicinsk analytiker

Namn:Zdenka Prgomet
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Doktorand

Namn:Gabriella Boisen
E-post:ODONTOLOGISKA FAKULTETEN Sektion 1 --- Doktorand

Namn:Jenny Olsson
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Doktorand

Namn:Carolina Robertsson
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Forskare

Namn:Jessica Neilands
E-post:
Telefon: 040-6658494Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Laboratorieingenjör

Namn:Madeleine Blomqvist
E-post:
Telefon: 040-6658496Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Professor

Namn:Julia Davies
E-post:
Telefon: 040-6658492Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Professor/Övertandläkare

Namn:Gunnel Svensäter
E-post:
Telefon: 040-6658495Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Professor/Övertandläkare

Namn:Gunnar Warfvinge
E-post:
Telefon: 040-6658573Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Seniorprofessor

Namn:Madeleine Rohlin
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Tandsköterska

Namn:Anna Carlsson
E-post:
Telefon: 040-6658489Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare

Namn:Anna Ljunggren
E-post:
Telefon: 040-6658446Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Universitetslektor

Namn:Bertil Kinnby
E-post:
Telefon: 040-6658590Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Universitetslektor

Namn:Claes Wickström
E-post:
Telefon: 040-6658658Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Universitetslektor, adjungerad

Namn:Ulf Mattsson
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Universitetslektor, biträdande

Namn:Liv Kroona
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Universitetslektor/Övertandläkare

Namn:Pia Lindberg
E-post:
Telefon: 040-6657504