Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- ---

Namn:Lars Eriksson
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Doktorand

Namn:Joanna Gullberg
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Doktorand

Namn:Krister Johansson
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Doktorand

Namn:Anna Klinge
E-post:
Telefon: 040-6658443Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Forskarassistent

Namn:Bruno Chrcanovic
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Forskare

Namn:Ayman Al-Okshi
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Klinisk assistent

Namn:Philip Arneryd
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Klinisk assistent

Namn:Jakob Attin
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Klinisk assistent

Namn:Kaveh Bordbar
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Klinisk assistent

Namn:Björn Ekbom
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Klinisk assistent

Namn:Arthur Meland
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Klinisk assistent

Namn:Otto Nelson
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Klinisk assistent

Namn:Patrik Sakovitch
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Klinisk assistent

Namn:Helena Tengvall
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Postdoktor

Namn:Kristina Bertl
E-post:
Telefon: 040-6658581Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Postdoktor

Namn:Silvia Galli
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Postdoktor

Namn:Yohei Jinno
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Professor, adjungerad

Namn:Ola Norderyd
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Professor/Övertandläkare

Namn:Andreas Stavropoulos
E-post:
Telefon: 040-6658066Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Programledare/Universitetslektor

Namn:Evaggelia Papia
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Programledare/Universitetslektor/Övertandläkare

Namn:Anna Truedsson
E-post:
Telefon: 040-6658437Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Seniorprofessor

Namn:Tomas Albrektsson
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Seniorprofessor

Namn:Lars Andersson
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Seniorprofessor

Namn:Christina Lindh
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- ST-Tandläkare

Namn:Peyman Ghiasi
E-post:
Telefon: 040-6658458Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- ST-Tandläkare

Namn:Peyman Ghiasi
E-post:
Telefon: 040-6658458Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- ST-Tandläkare

Namn:Marija Marjanovic
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- ST-Tandläkare

Namn:Aleksandar Milosavljevic
E-post:
Telefon: 040-6658553Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- ST-Tandläkare

Namn:Aleksandar Milosavljevic
E-post:
Telefon: 040-6658553Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- ST-Tandläkare

Namn:Jacob Nisser
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- ST-Tandläkare

Namn:Ulrika Silverup
E-post:
Telefon: 040-6658542Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- ST-Tandläkare

Namn:Madelene Stenberg
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Studierektor/Professor/Övertandläkare

Namn:Per Vult von Steyern
E-post:
Telefon: 040-6658583Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Universitetsadjunkt

Namn:Marianne Ahmad
E-post:
Telefon: 040-6658442Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Universitetsadjunkt

Namn:Zdravko Bahat
E-post:
Telefon: 040-6658543Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Universitetsadjunkt

Namn:Annika Kozarovska
E-post:
Telefon: 040-6658545Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Universitetsadjunkt

Namn:Tom Lundahl
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Universitetsadjunkt

Namn:John Olofsson
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Universitetsadjunkt

Namn:Lars Olsson
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Universitetsadjunkt

Namn:Jamie Punja
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Universitetsadjunkt

Namn:Filip Rebelo Dessborn
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Universitetsadjunkt

Namn:Sahar Sohrabi
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare

Namn:Anders Falk
E-post:
Telefon: 040-6658546Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare

Namn:Fredrik Gränse
E-post:
Telefon: 040-6658578Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare

Namn:Fredrik Gränse
E-post:
Telefon: 040-6658578Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare

Namn:Olof Holm
E-post:ODONTOLOGISKA FAKULTETEN Sektion 2 --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare

Namn:Apostolos Papias
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare

Namn:Göran Urde
E-post:
Telefon: 040-6658571Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Universitetslektor, adjungerad

Namn:Daniel Jönsson
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Universitetslektor/Övertandläkare

Namn:Jonas Becktor
E-post:
Telefon: 040-6658487Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Universitetslektor/Övertandläkare

Namn:Christel Larsson
E-post:
Telefon: 040-6658547