Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- ---

Namn:Lars-Göran Hansson
E-post:ODONTOLOGISKA FAKULTETEN Sektion 4 --- Doktorand

Namn:Jenny Olsson
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Forskare

Namn:Ayman Al-Okshi
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Forskare

Namn:Hanne Berthelsen
E-post:
Telefon: 040-6658570Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Klinisk assistent

Namn:Björn Ekbom
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Klinisk assistent

Namn:Beata Persson
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Klinisk assistent

Namn:Rikard Roxner
E-post:
Telefon: 0406658480Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Klinisk assistent

Namn:Tina Woo
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Prefekt/Professor/Övertandläkare

Namn:Lars Bondemark
E-post:
Telefon: 040-6658477Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Programledare/Universitetslektor/Övertandläkare

Namn:Sofia Petrén
E-post:
Telefon: 040-6658474Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- ST-Tandläkare

Namn:Lubna Alward
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- ST-Tandläkare

Namn:Samara Hajem
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- ST-Tandläkare

Namn:Erica Johansson
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- ST-Tandläkare

Namn:Micael Klemendz
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- ST-Tandläkare

Namn:Anna Senneby
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetsadjunkt

Namn:Anna Alm
E-post:
Telefon: 040-6658483Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetsadjunkt

Namn:Sabina Backenhof Ek
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetsadjunkt

Namn:Sabina Backenhof Ek
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetsadjunkt

Namn:Carl Johan Behle
E-post:
Telefon: 040-6658469Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetsadjunkt

Namn:Per Brattström
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetsadjunkt

Namn:Josefine Cederhag
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetsadjunkt

Namn:Josefine Cederhag
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetsadjunkt

Namn:Sofie Cronholm
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetsadjunkt

Namn:Amela Fisic
E-post:
Telefon: 040-6658555Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetsadjunkt

Namn:Palwasha Momand
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetsadjunkt

Namn:Palwasha Momand
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetsadjunkt

Namn:Megan Yousefi
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetsadjunkt/Programledare

Namn:Anna Karlbrink
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare

Namn:Henrik Berlin
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare

Namn:Henrik Berlin
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare

Namn:Elisabeth Lager
E-post:
Telefon: 040-6658488Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetslektor

Namn:Cecilia Franzén
E-post:
Telefon: 040-6658531Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetslektor/Övertandläkare

Namn:Susanne Brogårdh-Roth
E-post:
Telefon: 040-6658478Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetslektor/Övertandläkare

Namn:Bengt Götrick
E-post:
Telefon: 040-6658427Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetslektor/Övertandläkare

Namn:Kristina Hellén-Halme
E-post:
Telefon: 040-6658414Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetslektor/Övertandläkare

Namn:Nina Lundegren
E-post:
Telefon: 040-6658640Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetslektor/Övertandläkare

Namn:Aron Naimi-Akbar
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetslektor/Övertandläkare

Namn:Liselotte Paulsson
E-post:
Telefon: 040-6658473Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetslektor/Övertandläkare

Namn:Karin Ridell
E-post:
Telefon: 040-6657275Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetslektor/Övertandläkare

Namn:Mikael Sonesson
E-post:
Telefon: 040-6658447