Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Rolf Liedholm
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Övriga --- ---

Namn:Lars Eriksson
E-post:Odontologiska fakulteten Övriga --- ---

Namn:Rolf Liedholm
E-post: