Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Odontologi --- Dekan/Professor/Övertandläkare

Namn:Gunilla Klingberg
E-post:
Telefon: 040-6658485Odontologiska fakulteten Odontologi --- Professor, adjungerad

Namn:Sofia Tranaeus
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi --- Seniorprofessor

Namn:Björn Klinge
E-post:
Telefon: 040-6658454