Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anna Senneby
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Odontologi Odontologisk röntgendiagnostik ST-Tandläkare

Namn:Samara Hajem
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Odontologisk röntgendiagnostik ST-Tandläkare

Namn:Anna Senneby
E-post: