Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Madeleine Rohlin
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Odontologi Oral biologi Seniorprofessor

Namn:Madeleine Rohlin
E-post: