Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Odontologi Oral patologi Avdelningsföreståndare/Professor/Övertandläkare

Namn:Gunnar Warfvinge
E-post:
Telefon: 040-6658573Odontologiska fakulteten Odontologi Oral patologi Biomedicinsk analytiker

Namn:Ahmed Al-Hassani
E-post:
Telefon: 040-6658491Odontologiska fakulteten Odontologi Oral patologi Biomedicinsk analytiker

Namn:Max Hjelm
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral patologi Biomedicinsk analytiker

Namn:Sofie Karlsson
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral patologi Klinisk assistent

Namn:Jenny Olsson
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral patologi Klinisk assistent

Namn:Jenny Olsson
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral patologi Tandsköterska

Namn:Anna Carlsson
E-post:
Telefon: 040-6658489Odontologiska fakulteten Odontologi Oral patologi Universitetsadjunkt/Övertandläkare

Namn:Anna Ljunggren
E-post:
Telefon: 040-6658446Odontologiska fakulteten Odontologi Oral patologi Universitetslektor, adjungerad

Namn:Ulf Mattsson
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral patologi Universitetslektor, biträdande

Namn:Liv Kroona
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral patologi Universitetslektor/Övertandläkare

Namn:Pia Lindberg
E-post:
Telefon: 040-6657504