Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Avdelningsföreståndare/Klinikchef/Professor/Övertandläkare

Namn:Liselott Lindh
E-post:
Telefon: 040-6658580Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Forskarassistent

Namn:Bruno Chrcanovic
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Klinikchef/Universitetslektor/Övertandläkare

Namn:Christel Larsson
E-post:
Telefon: 040-6658547Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Kliniksamordnare

Namn:Susanne Broomé
E-post:
Telefon: 040-6658517Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Klinisk assistent

Namn:Adam Boucher
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Klinisk assistent

Namn:Arthur Meland
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Klinisk assistent

Namn:Otto Nelson
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Klinisk assistent

Namn:Patrik Sakovitch
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Klinisk assistent

Namn:Sahar Sohrabi
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Postdoktor

Namn:Silvia Galli
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Seniorprofessor

Namn:Tomas Albrektsson
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik ST-Tandläkare

Namn:Peyman Ghiasi
E-post:
Telefon: 040-6658458Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik ST-Tandläkare

Namn:Peyman Ghiasi
E-post:
Telefon: 040-6658458Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik ST-Tandläkare

Namn:Göran Nilsson
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik ST-Tandläkare

Namn:Jacob Nisser
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik ST-Tandläkare

Namn:Madelene Stenberg
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Tandsköterska

Namn:Pernilla Agnefjäll
E-post:
Telefon: 040-6658670Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Tandsköterska

Namn:Karin Andersson
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Tandsköterska

Namn:Carmen Axinte
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Tandsköterska

Namn:Marie Borgeram
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Tandsköterska

Namn:Lela Carlsson
E-post:
Telefon: 040-6658510Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Tandsköterska

Namn:Kristina Johansson
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Tandsköterska

Namn:Ann-Sofie Lundberg
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Tandsköterska

Namn:Jafar Moani
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Tandsköterska

Namn:Peggy Månsson
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Tandsköterska

Namn:Nathalie Nylén
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Tandsköterska

Namn:Anne Sundel
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Tandsköterska

Namn:Carina Södergren
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Universitetsadjunkt

Namn:Tom Lundahl
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Universitetsadjunkt

Namn:Filip Rebelo Dessborn
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Universitetsadjunkt

Namn:Kerstin Rosendahl
E-post: