Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Klinisk assistent

Namn:Adam Boucher
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Klinisk assistent

Namn:Arthur Meland
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Klinisk assistent

Namn:Otto Nelson
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Klinisk assistent

Namn:Patrik Sakovitch
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Klinisk assistent

Namn:Sahar Sohrabi
E-post: