Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sonia Sharma
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Odontologi Orofacial smärta och käkfunktion Forskarassistent

Namn:Sonia Sharma
E-post: