Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Odontologi Orofacial smärta och käkfunktion Klinisk assistent

Namn:Tessa Bijelic
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Orofacial smärta och käkfunktion Klinisk assistent

Namn:Jesper Fjellner
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Orofacial smärta och käkfunktion Klinisk assistent

Namn:Caroline Mörner
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Orofacial smärta och käkfunktion Klinisk assistent

Namn:Helen P. Skantz
E-post: