Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Oral biologi --- Avdelningsföreståndare/Professor/Övertandläkare

Namn:Gunnel Svensäter
E-post:
Telefon: 040-6658495Odontologiska fakulteten Oral biologi --- Biomedicinsk analytiker

Namn:Agnethe Henriksson
E-post:
Telefon: 040-6658493Odontologiska fakulteten Oral biologi --- Biomedicinsk analytiker

Namn:Zdenka Prgomet
E-post:Odontologiska fakulteten Oral biologi --- Doktorand

Namn:Gabriella Boisen
E-post:Odontologiska fakulteten Oral biologi --- Doktorand

Namn:Carolina Robertsson
E-post:Odontologiska fakulteten Oral biologi --- Forskare

Namn:Jessica Neilands
E-post:
Telefon: 040-6658494Odontologiska fakulteten Oral biologi --- Laboratorieingenjör

Namn:Madeleine Blomqvist
E-post:
Telefon: 040-6658496Odontologiska fakulteten Oral biologi --- Professor

Namn:Julia Davies
E-post:
Telefon: 040-6658492Odontologiska fakulteten Oral biologi --- Seniorprofessor

Namn:Madeleine Rohlin
E-post:Odontologiska fakulteten Oral biologi --- Universitetslektor

Namn:Bertil Kinnby
E-post:
Telefon: 040-6658590Odontologiska fakulteten Oral biologi --- Universitetslektor

Namn:Claes Wickström
E-post:
Telefon: 040-6658658