Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Tandteknikerutbildning --- Avdelningsföreståndare/Studierektor/Professor/Övertandläkare

Namn:Per Vult von Steyern
E-post:
Telefon: 040-6658583Odontologiska fakulteten Tandteknikerutbildning --- Programledare/Universitetslektor

Namn:Evaggelia Papia
E-post:Odontologiska fakulteten Tandteknikerutbildning --- Universitetsadjunkt

Namn:Zdravko Bahat
E-post:
Telefon: 040-6658543