Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten UTV gemensamt Dentalservice Tekniker

Namn:Benjamin Bengtsson
E-post:
Telefon: 040-6658769



Odontologiska fakulteten UTV gemensamt Dentalservice Tekniker

Namn:Ingvar Bengtsson
E-post:
Telefon: 040-6658765



Odontologiska fakulteten UTV gemensamt Dentalservice Tekniker

Namn:Rickard Ewerman
E-post:
Telefon: 040-6658766



Odontologiska fakulteten UTV gemensamt Dentalservice Tekniker

Namn:Christian Jensen
E-post:
Telefon: 040-6658767



Odontologiska fakulteten UTV gemensamt Dentalservice Tekniker

Namn:Richard Jönsson
E-post: