Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Camilla Johansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten UTV gemensamt Klinikenhet 1 Tandtekniker

Namn:Camilla Johansson
E-post:
Telefon: 040-6658587