Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lisbeth Sköld
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten UTV gemensamt Klinikenhet 2 Högskolesekreterare

Namn:Lisbeth Sköld
E-post: