Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Susanne Lindqvist
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten UTV gemensamt Klinikenhet 2 Klinikenhetschef

Namn:Susanne Lindqvist
E-post:
Telefon: 040-6658567