Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Rektorsfunktion Ledning --- Internrevisionschef

Namn:Staffan Ivarsson
E-post:
Telefon: 040-6657076Rektorsfunktion Ledning --- Prorektor/Professor, biträdande

Namn:Per Hillbur
E-post:
Telefon: 040-6658031Rektorsfunktion Ledning --- Rektor

Namn:Kerstin Tham
E-post:
Telefon: 040-6658667Rektorsfunktion Ledning --- Vicerektor

Namn:Charlotte Ahlgren Moritz
E-post:
Telefon: 040-6657346Rektorsfunktion Ledning --- Vicerektor/Universitetslektor/Övertandläkare

Namn:Cecilia Christersson
E-post:
Telefon: 040-6657090