Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Doktorand

Namn:Fahed Alkhabbas
E-post:
Telefon: 040-6658206Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Doktorand

Namn:Alberto Enrique Alvarez Uribe
E-post:
Telefon: 040-6657723Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Doktorand

Namn:Majid Ashouri Mousaabadi
E-post:
Telefon: 0406657775Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Doktorand

Namn:Ahmad Azadvar
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Doktorand

Namn:Hannes Bergkvist
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Doktorand

Namn:Joseph Bugeja
E-post:
Telefon: 040-6658284Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Doktorand

Namn:Sergei Dytckov
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Doktorand

Namn:Fredrik Emilsson
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Doktorand

Namn:Jimmy Engström
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Doktorand

Namn:Gustav Erling
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Doktorand

Namn:Lars Holmberg
E-post:
Telefon: 040-6657546Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Doktorand

Namn:Johan Lindén
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Doktorand

Namn:Dimitris Paraschakis
E-post:
Telefon: 040-6658116Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Doktorand

Namn:Johan Salo
E-post:
Telefon: 040-665 72 39Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Doktorand

Namn:Agnes Tegen
E-post:
Telefon: 040-6657058Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Maria Engberg
E-post:
Telefon: 040-6657328Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Johan Holmgren
E-post:
Telefon: 040-6657688Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Annabella Loconsole
E-post:
Telefon: 040-6657674Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Gästprofessor

Namn:Jay David Bolter
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Postdoktor

Namn:Yuji Dong
E-post:
Telefon: 040-6657866Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Postdoktor

Namn:Blerim Emruli
E-post:
Telefon: 040-6657521Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Prefekt

Namn:Bo Peterson
E-post:
Telefon: 040-6657619Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Prodekan/Professor

Namn:Bengt J. Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6657244Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Professor

Namn:Paul Davidsson
E-post:
Telefon: 040-6658618Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Professor

Namn:Thomas Pederson
E-post:
Telefon: 040-6657236Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Professor, biträdande

Namn:Martin Berg
E-post:
Telefon: 040-6658060Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Professor, biträdande

Namn:Helena Holmström Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657319Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Programledare/Universitetsadjunkt

Namn:Kristina Allder
E-post:
Telefon: 040-6657132Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Programledare/Universitetsadjunkt

Namn:Johannes Karlsson
E-post:
Telefon: 040-6657152Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Programledare/Universitetsadjunkt

Namn:Magnus Krampell
E-post:
Telefon: 040-6657136Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Programledare/Universitetsadjunkt

Namn:Henriette Lucander
E-post:
Telefon: 040-6657241Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Programledare/Universitetsadjunkt

Namn:Carina Ström Hylén
E-post:
Telefon: 040-6657572Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Programledare/Universitetsadjunkt

Namn:Anton Tibblin
E-post:
Telefon: 040-6657672Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Programledare/Universitetslektor

Namn:Suzan Boztepe
E-post:
Telefon: 040-6657923Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Programledare/Universitetslektor

Namn:Radu-Casian Mihailescu
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Programledare/Universitetslektor

Namn:Carl Johan Orre
E-post:
Telefon: 040-6657189Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Studierektor/Universitetslektor

Namn:Åse Jevinger
E-post:
Telefon: 040-6657252Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetsadjunkt

Namn:Rolf Axelsson
E-post:
Telefon: 040-6657681Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetsadjunkt

Namn:Rebecka Broman Floor
E-post:
Telefon: 040-6657691Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetsadjunkt

Namn:Kristian Ekberg
E-post:
Telefon: 040-6657716Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetsadjunkt

Namn:Zahra Ghaffari
E-post:
Telefon: 040-6657243Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetsadjunkt

Namn:Carl Johan Gribel
E-post:
Telefon: 040-6657158Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetsadjunkt

Namn:Pär Jakobsson
E-post:
Telefon: 040-6657708Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetsadjunkt

Namn:Sven Karlsson
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetsadjunkt

Namn:Olle Lindeberg
E-post:
Telefon: 040-6657625Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetsadjunkt

Namn:Olle Lindeberg
E-post:
Telefon: 040-6657625Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetsadjunkt

Namn:Farid Naisan
E-post:
Telefon: 040-6657187Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetsadjunkt

Namn:Erik Pineiro
E-post:
Telefon: 040-6657734Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetsadjunkt

Namn:Fredrik Rutz
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetsadjunkt

Namn:Jens Sjöberg
E-post:
Telefon: 040-6657694Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetsadjunkt

Namn:Dipak Surie
E-post:
Telefon: 040-6657358Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Thomas Alm
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetsadjunkt, senior

Namn:Kristina von Hausswolff
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetsadjunkt/Programledare

Namn:Steve Dahlskog
E-post:
Telefon: 040-6657127Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetslektor

Namn:Patrik Berander
E-post:
Telefon: 040-6657622Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetslektor

Namn:Jose Maria Font Fernandez
E-post:
Telefon: 040-6657624Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetslektor

Namn:Magnus Johnsson
E-post:
Telefon: 040-6658213Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetslektor

Namn:Gion Koch Svedberg
E-post:
Telefon: 040-6657658Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetslektor

Namn:Jesper Larsson
E-post:
Telefon: 040-6657303Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetslektor

Namn:Sara Leckner
E-post:
Telefon: 040-6657129Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetslektor

Namn:Reza Malekian
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetslektor

Namn:Carl Magnus Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657502Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetslektor

Namn:Sven Packmohr
E-post:
Telefon: 040-6657791Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetslektor

Namn:Jan Persson
E-post:
Telefon: 040-6657168Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetslektor

Namn:Mia Persson
E-post:
Telefon: 040-6657772Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetslektor

Namn:Nancy Russo
E-post:
Telefon: 040-6657261Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetslektor

Namn:Arezoo Sarkheyli-Hägele
E-post:
Telefon: 040-6657538Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetslektor

Namn:Romina Spalazzese
E-post:
Telefon: 040-6657660Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetslektor

Namn:Daniel Spikol
E-post:
Telefon: 040-6657630Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetslektor

Namn:Bahtijar Vogel
E-post:
Telefon: 040-6657012Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Jeanette Eriksson
E-post:
Telefon: 040-6657623