Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Blerim Emruli
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Postdoktor

Namn:Yuji Dong
E-post:
Telefon: 040-6657866Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Postdoktor

Namn:Blerim Emruli
E-post:
Telefon: 040-6657521