Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kristina von Hausswolff
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetsadjunkt, senior

Namn:Kristina von Hausswolff
E-post: