Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jeanette Eriksson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Jeanette Eriksson
E-post:
Telefon: 040-6657623