Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Carl Johan Orre
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2 Programledare/Universitetslektor

Namn:Carl Johan Orre
E-post:
Telefon: 040-6657189