Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Åse Jevinger
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2 Studierektor/Universitetslektor

Namn:Åse Jevinger
E-post:
Telefon: 040-6657252