Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Steve Dahlskog
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2 Universitetslektor/Programledare

Namn:Steve Dahlskog
E-post:
Telefon: 040-6657127