Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Bengt J. Nilsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM3 Prodekan/Professor

Namn:Bengt J. Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6657244