Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Maria Engberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1 Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Maria Engberg
E-post:
Telefon: 040-6657328