Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Christian Rohman
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle --- Administrativ chef

Namn:Helene Waldeck Manger
E-post:
Telefon: 040-6657073Gemensamt verksamhetsstöd Lärande och samhälle --- Administrativ chef

Namn:Christian Rohman
E-post:
Telefon: 040-6657763