Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd HS Administrativt kansli --- Administrativ chef

Namn:Stephan Gavare
E-post:Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli --- Administrativ chef

Namn:Helene Waldeck Manger
E-post:
Telefon: 040-6657073Gemensamt verksamhetsstöd LS Administrativt kansli --- Administrativ chef

Namn:Christian Rohman
E-post:
Telefon: 040-6657763