Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli --- Administrativ handläggare

Namn:Solveig-Karin Erdal
E-post:
Telefon: 040-6657258Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli --- Administrativ handläggare

Namn:Frida Hallqvist
E-post:
Telefon: 040-6658280Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli --- Administrativ handläggare

Namn:Cecilia Hultman
E-post:
Telefon: 040-6657541Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli --- Administrativ handläggare

Namn:Anders Kärrman
E-post:
Telefon: 040-6657324Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli --- Administrativ handläggare

Namn:Nina Wijkström
E-post:
Telefon: 040-665 75 93