Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Innovation och utveckling --- Alumnikoordinator

Namn:Magnus Lindqvist
E-post:
Telefon: 040-66 57017
Mobil: 0722-047910