Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2 Amanuens

Namn:Sebastian Wöhrman
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Amanuens

Namn:Hussein Agha
E-post:Odontologiska fakulteten Orofacial smärta och käkfunktion --- Amanuens

Namn:Jesper Fjellner
E-post: