Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle --- --- Amanuens

Namn:Hussein Agha
E-post:Teknik och samhälle --- --- Amanuens

Namn:Sebastian Wöhrman
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Amanuens

Namn:Eudy Contreras