Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Amanuens

Namn:Hussein Agha
E-post:Odontologiska fakulteten Orofacial smärta och käkfunktion --- Amanuens

Namn:Jesper Fjellner
E-post: