Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Amanuens

Namn:Stina Walberg
E-post:Juridik --- Amanuens

Namn:Lars Flysjö
E-post:Hälsa och samhälle Kriminologi --- Amanuens

Namn:Linnea Schumacher Wieslander
E-post:Sektion 3 --- Amanuens

Namn:Nikola Stanisic
E-post:Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Amanuens

Namn:Olivia Liahaugen Flensburg
E-post:Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Amanuens

Namn:Ida Lindstén
E-post:
Telefon: 040-6658502Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Amanuens

Namn:Fredrik Tiberg
E-post: