Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Freja Svensson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Arkivarie

Namn:Tomas Holmström
E-post:
Telefon: 040-6657733Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Arkivarie

Namn:Freja Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657040