Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Arkivarie

Namn:Pontus Nilsson
E-post:Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Arkivarie

Namn:Freja Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657040Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Arkivarie

Namn:Tomas Holmström
E-post:
Telefon: 040-6657733Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Arkivarie

Namn:Johan Norming
E-post:
Telefon: 040-6658364