Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstöd --- Assistent

Namn:Monica Johansson
E-post:
Telefon: 040-6657728Gemensamt verksamhetsstöd Utbildnings- och forskningsstöd --- Assistent

Namn:David Hamark
E-post:Gemensamt verksamhetsstöd Utbildnings- och forskningsstöd --- Assistent

Namn:Matilda Ulvbielke
E-post: