Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd Byggnadsavdelningen Avdelningschef

Namn:Mats Lyberg
E-post:
Telefon: 040-6657307Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd Ledningsstab Avdelningschef

Namn:Paula Pragert
E-post:
Telefon: 040-6657111Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Medier och vetenskaplig publicering Avdelningschef

Namn:Emma Nolin
E-post:
Telefon: 040-6657730
Mobil: 0707-859582Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Avdelningschef

Namn:Ewa Stenberg
E-post:
Telefon: 040-6658304