Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Regional utveckling --- Avdelningsdirektör

Namn:Karl-Gunnar Starck
E-post:
Telefon: 040-6658377