Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Regionalt utvecklingscentrum --- Avdelningsdirektör

Namn:Karl-Gunnar Stark
E-post:
Telefon: 040-66 58377