Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Liselott Lindh
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten --- --- Avdelningsföreståndare/Klinikchef/Professor/Övertandläkare

Namn:Liselott Lindh
E-post: