Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten --- --- Avdelningsföreståndare/Klinikchef/Professor/Övertandläkare

Namn:Liselott Lindh
E-post:
Telefon: 040-6658580Odontologiska fakulteten Odontologi Cariologi Avdelningsföreståndare/Klinikchef/Professor/Övertandläkare

Namn:Dan Ericson
E-post:
Telefon: 040-6658537Odontologiska fakulteten Odontologi Orofacial smärta och käkfunktion Avdelningsföreståndare/Klinikchef/Professor/Övertandläkare

Namn:Thomas List
E-post:
Telefon: 040-6658424