Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier --- Avdelningsföreståndare/Professor

Namn:Roger Johansson
E-post:
Telefon: 040-6658604Odontologiska fakulteten Oral biologi --- Avdelningsföreståndare/Professor/Övertandläkare

Namn:Gunnel Svensäter
E-post:
Telefon: 040-6658495Odontologiska fakulteten Oral patologi --- Avdelningsföreståndare/Professor/Övertandläkare

Namn:Gunnar Warfvinge
E-post:
Telefon: 040-6658573