Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Charlotta Holmström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Avdelningsföreståndare/Universitetslektor

Namn:Charlotta Holmström
E-post:
Telefon: 040-6657439