Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lotta Wogensen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie, 1:e

Namn:Karin Ericson Lagerås
E-post:
Telefon: 040-6657101Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie, 1:e

Namn:Lotta Wogensen
E-post:
Telefon: 040-6658393