Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lotta Wogensen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Medier och vetenskaplig publicering Bibliotekarie, 1:e

Namn:Karin Ericson Lagerås
E-post:
Telefon: 040-6657101Bibliotek Malmö universitetsbibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Bibliotekarie, 1:e

Namn:Lotta Wogensen
E-post:
Telefon: 040-6658393