Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek --- --- Biblioteksassistent

Namn:Kajsa Landin
E-post:
Telefon: 040-6658642Medier och vetenskaplig publicering --- Biblioteksassistent

Namn:Berit Viklund
E-post:Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Biblioteksassistent

Namn:Åsa Tosting
E-post:
Telefon: 040-6657543Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Biblioteksassistent

Namn:Lena Åhlin
E-post:
Telefon: 040-6657138