Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lena Åhlin
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Biblioteksassistent

Namn:Åsa Tosting
E-post:
Telefon: 040-6657543Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Biblioteksassistent

Namn:Lena Åhlin
E-post:
Telefon: 040-6657138