Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Karin Ingvarsdotter
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Bitr/vice prefekt/Programledare/Universitetslektor

Namn:Karin Ingvarsdotter
E-post:
Telefon: 040-6657576