Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle Bitr/vice prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Ann-Sofie Almquist
E-post:
Telefon: 040-6658337Lärande och samhälle Lärande och samhälle Idrottsvetenskap Bitr/vice prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Gun Normark
E-post:
Telefon: 040-6658230Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Bitr/vice prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Anna Wirstedt
E-post:
Telefon: 040-6657627Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Bitr/vice prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Bodil Cronquist
E-post:
Telefon: 040-6658254