Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Bitr/vice prefekt/Universitetslektor

Namn:Henrik Hartman
E-post:
Telefon: 040-6657185Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Bitr/vice prefekt/Universitetslektor

Namn:Fredrik Hansson
E-post:
Telefon: 040-6657207Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Bitr/vice prefekt/Universitetslektor

Namn:Karin Ingvarsdotter
E-post:
Telefon: 040-6657576Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Bitr/vice prefekt/Universitetslektor

Namn:Ann-Cathrine Bramhagen
E-post:
Telefon: 040-6657940