Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik Bitr/vice prefekt/Universitetslektor

Namn:Henrik Hartman
E-post:
Telefon: 040-6657185Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Bitr/vice prefekt/Universitetslektor

Namn:Fredrik Hansson
E-post:
Telefon: 040-6657207Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Bitr/vice prefekt/Universitetslektor

Namn:Maria Hjortsjö
E-post:
Telefon: 040-6657971Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Bitr/vice prefekt/Universitetslektor

Namn:Ann-Cathrine Bramhagen
E-post:
Telefon: 040-6657940