Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn-unga-samhälle --- Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Ann-Sofie Almquist
E-post:
Telefon: 040-6658337Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Biträdande prefekt/Prodekan/Professor

Namn:Thomas Arnebrant
E-post:
Telefon: 040-6657927Lärande och samhälle Institutionen för idrottsvetenskap --- Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Gun Normark
E-post:
Telefon: 040-6658230Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Biträdande prefekt/Professor

Namn:Per Jönsson
E-post:
Telefon: 040-6657251Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Biträdande prefekt/Universitetslektor

Namn:Henrik Hartman
E-post:
Telefon: 040-6657185Lärande och samhälle Institutionen för samhälle, kultur och identitet --- Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Bodil Cronquist
E-post:
Telefon: 040-6658254Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Biträdande prefekt/Universitetslektor

Namn:Maria Hjortsjö
E-post:
Telefon: 040-6657971Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Biträdande prefekt/Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Ann-Cathrine Bramhagen
E-post:
Telefon: 040-6657940Lärande och samhälle Kultur-språk-medier --- Biträdande prefekt/Universitetslektor

Namn:Fredrik Hansson
E-post:
Telefon: 040-6657207Lärande och samhälle Natur-matematik-samhälle --- Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Anna Wirstedt
E-post:
Telefon: 040-6657627Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Biträdande prefekt

Namn:Ola Fransson
E-post:
Telefon: 040-6657549