Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle --- Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Ann-Sofie Almquist
E-post:
Telefon: 040-6658337Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1 Biträdande prefekt/Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Bo Peterson
E-post:
Telefon: 040-6657619Lärande och samhälle Idrottsvetenskap --- Biträdande prefekt/Universitetslektor

Namn:Jan-Eric Ekberg
E-post:
Telefon: 040-6658359Lärande och samhälle Individ och samhälle --- Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Bodil Cronquist
E-post:
Telefon: 040-6658254Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Biträdande prefekt/Professor

Namn:Per Jönsson
E-post:
Telefon: 040-6657251Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Biträdande prefekt/Universitetslektor

Namn:Henrik Hartman
E-post:
Telefon: 040-6657185Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt, senior

Namn:Elisabeth Jennfors
E-post:
Telefon: 040-6658191Lärande och samhälle Natur, miljö och samhälle --- Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Anna Wirstedt
E-post:
Telefon: 040-6657627Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Biträdande prefekt/Universitetslektor

Namn:Kristian Lutz
E-post:
Telefon: 040-6658357Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Biträdande prefekt/Professor

Namn:Björn Johnson
E-post:
Telefon: 040-6657690Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Biträdande prefekt/Professor

Namn:Philip Lalander
E-post:
Telefon: 040-6657992Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Biträdande prefekt/Professor

Namn:Finnur Magnusson
E-post:
Telefon: 040-6657475Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Biträdande prefekt/Vicedekan/Professor

Namn:Lars Plantin
E-post:
Telefon: 040-6657408Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Biträdande prefekt/Universitetslektor

Namn:Maria Hjortsjö
E-post:
Telefon: 040-6657971Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Biträdande prefekt/Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Ann-Cathrine Bramhagen
E-post:
Telefon: 040-6657940