Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle --- Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Ann-Sofie Almquist
E-post:
Telefon: 040-6658337Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Biträdande prefekt/Prodekan/Professor

Namn:Thomas Arnebrant
E-post:
Telefon: 040-6657927Lärande och samhälle Idrottsvetenskap --- Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Gun Normark
E-post:
Telefon: 040-6658230Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Biträdande prefekt/Professor

Namn:Per Jönsson
E-post:
Telefon: 040-6657251Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Biträdande prefekt/Universitetslektor

Namn:Henrik Hartman
E-post:
Telefon: 040-6657185Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Bodil Cronquist
E-post:
Telefon: 040-6658254Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt, senior

Namn:Elisabeth Jennfors
E-post:
Telefon: 040-6658191Lärande och samhälle Natur, miljö och samhälle --- Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Anna Wirstedt
E-post:
Telefon: 040-6657627Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Biträdande prefekt/Forskare

Namn:Ola Fransson
E-post:
Telefon: 040-6657549Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Biträdande prefekt/Professor

Namn:Björn Johnson
E-post:
Telefon: 040-6657690Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Biträdande prefekt/Universitetslektor

Namn:Maria Hjortsjö
E-post:
Telefon: 040-6657971Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Biträdande prefekt/Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Ann-Cathrine Bramhagen
E-post:
Telefon: 040-6657940