Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ann-Cathrine Bramhagen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- --- Biträdande prefekt/Professor

Namn:Björn Johnson
E-post:
Telefon: 040-6657690Teknik och samhälle --- --- Biträdande prefekt/Professor

Namn:Per Jönsson
E-post:
Telefon: 040-6657251Lärande och samhälle --- --- Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Ann-Sofie Almquist
E-post:
Telefon: 040-6658337Lärande och samhälle --- --- Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Bodil Cronquist
E-post:
Telefon: 040-6658254Lärande och samhälle --- --- Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Gun Normark
E-post:
Telefon: 040-6658230Lärande och samhälle --- --- Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Anna Wirstedt
E-post:
Telefon: 040-6657627Lärande och samhälle --- --- Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt, senior

Namn:Elisabeth Jennfors
E-post:
Telefon: 040-6658191Teknik och samhälle --- --- Biträdande prefekt/Universitetslektor

Namn:Henrik Hartman
E-post:
Telefon: 040-6657185Hälsa och samhälle --- --- Biträdande prefekt/Universitetslektor

Namn:Maria Hjortsjö
E-post:
Telefon: 040-6657971Lärande och samhälle --- --- Biträdande prefekt/Universitetslektor

Namn:Kristian Lutz
E-post:
Telefon: 040-6658357Hälsa och samhälle --- --- Biträdande prefekt/Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Ann-Cathrine Bramhagen
E-post:
Telefon: 040-6657940