Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn-unga-samhälle --- Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Ann-Sofie Almquist
E-post:
Telefon: 040-6658337Lärande och samhälle Institutionen för idrottsvetenskap --- Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Gun Normark
E-post:
Telefon: 040-6658230Lärande och samhälle Institutionen för samhälle, kultur och identitet --- Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Bodil Cronquist
E-post:
Telefon: 040-6658254Lärande och samhälle Natur-matematik-samhälle --- Biträdande prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Anna Wirstedt
E-post:
Telefon: 040-6657627