Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Biträdande prefekt/Universitetslektor

Namn:Henrik Hartman
E-post:
Telefon: 040-6657185Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Biträdande prefekt/Universitetslektor

Namn:Maria Hjortsjö
E-post:
Telefon: 040-6657971Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Biträdande prefekt/Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Ann-Cathrine Bramhagen
E-post:
Telefon: 040-6657940Lärande och samhälle Kultur-språk-medier --- Biträdande prefekt/Universitetslektor

Namn:Fredrik Hansson
E-post:
Telefon: 040-6657207