Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Chef, plan- och lokalavdelningen

Namn:Birgitta Wickman
E-post:
Telefon: 040-6657044Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Chef för Facility Service

Namn:Per Bjurnemark
E-post:
Telefon: 040-6657007Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice --- Chef Studentcentrum

Namn:Charlotte Kipowski
E-post:
Telefon: 040-6657554Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Chef

Namn:Kristina Josefson
E-post:
Telefon: 040-6658651Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Chefscontroller

Namn:Carl Henrik Bonde
E-post:
Telefon: 040-6657281