Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd Facility service Chef för Facility Service

Namn:Per Bjurnemark
E-post:
Telefon: 040-6657007Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd Studentservice Chef Studentcentrum

Namn:Charlotte Kipowski
E-post:
Telefon: 040-6657554Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd Universitetskansliet Chef

Namn:Kristina Josefson
E-post:
Telefon: 040-6658651Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd Universitetskansliet Chefscontroller

Namn:Carl Henrik Bonde
E-post:
Telefon: 040-6657281